Модулі GMS Office Tools

GMS Фінанси

Image

GMS Фінанси є однією з основних програм обліку системи керування GMS Office Tools™.

Призначення модуля – автоматизація фінансового обліку для подальшого фінансового аналізу показників діяльності підприємства.

У модулі реалізовані такі функції:

 • Мультивалютний облік готівки;
 • Облік та контроль взаєморозрахунків з контрагентами (юридичними/фізичними особами) у будь-якій валюті з урахуванням поточного курсу;
 • Облік та контроль розрахунків із службовцями;
 • Облік цільового використання підзвітних коштів;
 • Коригування балансів за курсовою різницею;
 • Нарахування службовцям;
 • Планування доходів та витрат.

Основне завдання модуля - автоматизація обліку готівки у будь-якій валюті.

У модулі реалізовано облік грошових операцій за будь-якою кількістю кас підприємства.

Документи взаєморозрахунків із контрагентами доповнюють функціональність модуля управлінського обліку GMS Бізнес.

Для контролю оплат та заборгованостей за період за торговельними операціями в модулі оформлюються документи приходу/витрати грошей на підприємствах-контрагентах (юридичних чи фізичних осіб).

Акт звірки по підприємству дозволяє отримати суми товарних та фінансових операцій, а також сальдо за контрагентом за вказаний період.

З цього звіту натисканням кнопки миші можна перейти безпосередньо в документ, що фіксує господарську операцію.

Для контролю власних витрат і заборгованості службовців за період за виданими підзвітними коштами в модулі оформляються документи приходу/витрат грошей по службовцям.

Також передбачено документи, що дозволяють робити нарахування службовцям (зарплата, лікарняні, відпускні, доплати тощо).

Крім цього, у модулі GMS Фінанси виконуються такі функції:

 • Врахування сум грошей при їх обміні між підприємствами;
 • Облік сум грошей при їх обміні між підприємством та його службовцем, наприклад, при направленні службовця до закордонного відрядження;
 • Облік сум грошей виданих службовцю на витрати (підзвітні кошти) та витрачених ним (цільове використання підзвітних коштів);
 • Врахування сум грошей у будь-якій валюті, прийнятих від службовців;
 • Облік сум грошей під час переміщення їх між службовцями (видача зарплати з підзвітних коштів тощо);
 • Контроль заборгованості службовців.

Також передбачені різні коригування, використовуючи які можливо:

 • Коригувати суми наявності грошей у будь-якій валюті, наприклад, при втраті грошей;
 • Коригувати борг підприємства, наприклад, у зв'язку з його ліквідацією;
 • Коригувати борг службовця, наприклад, у зв'язку з його звільненням без погашення боргу.

Для складання бюджетів у модулі використовуються операції планування доходів та витрат.

Оформляти всі документи можна у будь-якій валюті. Для кожної операції є можливість вказати валюту, суму операції та курс до основної облікової валюти.

Інтерфейс модуля адаптований для якнайшвидшого оформлення всіх документів, з урахуванням максимальної наочності та простоти використання.

Визначення ознак кожного документа дозволять відносити кожну операцію до певної статті фінансового обліку підприємства.

На основі всіх документів модуля система дозволяє отримувати звіт про прибуток (модуль GMS Аналізатор) та проводити фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Звіт про прибуток дозволяє не лише проаналізувати загальні показники доходів та витрат, але також отримувати статистику зміни фінансових показників за різними періодами, проводити фінансовий аналіз у розрізі підрозділів (магазинів) чи інших показників.

Нажмите «enter» для поиска
Нажмите «enter» для поиска