Модулі GMS Office Tools

GMS Аналізатор

Image

У сучасних динамічних умовах задля досягнення максимальної рентабельності бізнесу стає дуже важливим використання актуальних технологій та ефективних методик управління, що базуються на оперативному володінні інформацією.

Використання інструментів аналізу у послідовності щоденних оперативних дій, у стратегічному управлінні, у фінансовому обліку та плануванні дозволяє ефективно будувати роботу як підприємства загалом, так і кожного фахівця окремо. Грамотна бізнес-аналітика надає можливість прийняти рішення ще до того, як можуть виникнути проблеми, виявити можливі ризики та вжити заходів щодо їх усунення.

У всьому світі найефективнішою технологією представлення та динамічного аналізу даних визнано технологію OLAP (On-Line Analytical Processing) – аналіз даних у реальному часі.
Система звітності, заснована на цих технологіях, дозволяє практично миттєво отримувати звіти з безлічі різноманітних джерел даних. Така система дає можливість виявляти тенденції у розвитку бізнесу, оцінити фінансові підсумки діяльності компанії, визначити найбільш витратні та найбільш прибуткові товари та підрозділи, простежити виконання планів продажу та закупівель, вчасно скоригувати цінову політику, систему знижок, кредитну політику, вибудувати правильний логістичний ланцюжок тощо.
 
У системі GMS Office Tools™ використовується спеціалізований модуль – GMS Аналізатор, який надає потужні аналітичні засоби для оцінки результатів діяльності підприємства та прийняття рішень на всіх рівнях. Модуль GMS Аналізатор є незамінним інструментом керівника найвищого рівня та зручним помічником для рядового співробітника.
 
Інтерфейс модуля простий та інтуїтивно зрозумілий. Для того, щоб навчитися працювати зі звітами, потрібно лише кілька хвилин.
Модуль GMS Аналізатор надає Вам такі можливості:

Прикладні:

 • Для щоденної бізнес-діяльності: максимально швидкий збір необхідної інформації та зручна форма подання;
 • Для оперативного обліку та контролю: управління всіма видами ресурсів, планування діяльності;
 • Для ухвалення стратегічних рішень: аналіз бізнес-показників, фінансово-економічне прогнозування, комплексний аналіз діяльності підприємства на основі консолідованих даних;

Експлуатаційні:

 • Простота використання: часто проаналізувати діяльність потрібно по сотням параметрів, для чого в більшості систем потрібно створення сотень і тисяч різних звітів, виконувати різні налаштування. Модуль GMS Аналізатор вибудовує багатовимірні звіти, що містять усю інформацію про об'єкт аналізу («куб»). Для користувача все виглядає як стандартна таблиця. Особливості цієї таблиці в тому, що дані в ній можна розкривати та впорядковувати за безліччю показників, і все це – за допомогою «мишки».
 • Різновид звітів: достатньо один раз визначити структуру звіту і надалі ви зможете з одного звіту отримати сотні видів звітів без зміни структури звіту та додаткових налаштувань.
 • Мінімальний час доступу до даних: швидкість отримання інформації та формування звітів практично не знижується при зростанні обсягів даних.
 • Робота з графіками:
 1. Централізований доступ до даних: можливість консолідованого аналізу на підприємствах зі складною організаційною структурою;
 2. Універсальна технологія розмежування прав доступу дозволяє в одному звіті розкривати різну інформацію залежно від повноважень користувача в системі.

Технічні:

 • Мінімальна швидкість обробки великих масивів інформації;
 • Можливість експорту звітів до поширених типів файлів;
 • Використання звітів поза офісом (віддалений доступ до даних);
 • Використання статистичних функцій у звітах;
 • Розробка нових звітів не потребує участі програміста. Звіт будь-якої складності створюється за лічені хвилини. У результаті користувач може цілком зосередитися на аналізі даних, а чи не на процесі отримання.

Готове рішення:

Встановлюючи одне з галузевих рішень, розроблених на базі GMS Office Tools™, ви отримуєте кілька десятків видів звітів, відпрацьованих на практиці в підприємствах з типовими бізнес-процесами. Зазвичай, стандартний пакет звітів повністю покриває потреби в аналізі даних.

Мал.1 Звіт «Пайовий розподіл продажів за період, за видами товару»

(Приклад АВС-аналізу)

Мал.2 Звіт «Фінансовий результат»

Мал.3 Звіт "Взаєморозрахунки на підприємствах"

Нажмите «enter» для поиска
Нажмите «enter» для поиска